دانلود آهنگ بابت عشق از مهستی

با یک کلیک دانلود آهنگ بابت عشق از مهستی

 

 

مهستی دانلود  آهنگ بابت عشق هم اکنون با دو کیفیت  128 و 320 از سایت نویان موزیک تقدیم شما عزیزان

 

 

 

 ●♪♫♪♫●♪ بین من و تو درد شبیه است چه بسیار ●♪♫♪♫●♪

 ●♪♫♪♫●♪ ما هر دو پریشانیم از عاقبت کار  ●♪♫♪♫●♪

 ●♪♫♪♫●♪ من اینجا گرفتارم و تو اونجا گرفتار ●♪♫♪♫●♪

 ●♪♫♪♫●♪ من اینجا گرفتارم و تو اونجا گرفتار  ●♪♫♪♫●♪

 ●♪♫♪♫●♪ کی گفته که ما اینجا خوشبخت ترینیم ●♪♫♪♫●♪

 ●♪♫♪♫●♪ بی غصه ترین طایفه روی زمینیم  ●♪♫♪♫●♪

 ●♪♫♪♫●♪

 ●♪♫♪♫●♪ تو خاک نشین هستی و ما عرش نشینیم ●♪♫♪♫●♪

 ●♪♫♪♫●♪ کی گفته که در اینجا از غم اثری نیست ●♪♫♪♫●♪

 ●♪♫♪♫●♪ از بی کسی و درد جدایی خبری نیست ●♪♫♪♫●♪

 ●♪♫♪♫●♪ از بی کسی و درد جدایی خبری نیست ●♪♫♪♫●♪

 ●♪♫♪♫●♪ ما هر دو پریشانیم از عاقبت کار ●♪♫♪♫●♪

 ●♪♫♪♫●♪ من اینجا گرفتارم و تو اونجا گرفتار ●♪♫♪♫●♪

 ●♪♫♪♫●♪ صحبت ز بهار و چمن و آب و هوا نیست ●♪♫♪♫●♪

 ●♪♫♪♫●♪ این شهر بهاران زده خواب دل ما نیست ●♪♫♪♫●♪

 ●♪♫♪♫●♪ صحبت ز کجا زیستن ما و شما نیست ●♪♫♪♫●♪

 ●♪♫♪♫●♪ در بستر مرگ است بیمار و دوا نیست  ●♪♫♪♫●♪

♪ ♫ ♪ ♫ ♪●♪♫♪♫●♪ ♫ ♪ ♫ 

متن آهنگ بابت عشق از مهستی

♪ ♫ ♪ ♫ ♪●♪♫♪♫●♪ ♫ ♪ ♫ 

 ●♪♫♪♫●♪ در بستر مرگ است بیمار و دوا نیست ●♪♫♪♫●♪

 ●♪♫♪♫●♪ بین من و تو درد شبیه است چه بسیار ●♪♫♪♫●♪

 ●♪♫♪♫●♪ ما هر دو پریشانیم از عاقبت کار ●♪♫♪♫●♪

 ●♪♫♪♫●♪ من اینجا گرفتارم و تو اونجا گرفتار  ●♪♫♪♫●♪

 ●♪♫♪♫●♪ من اینجا گرفتارم و تو اونجا گرفتار ●♪♫♪♫●♪

 ●♪♫♪♫●♪ صحبت ز بهارو چمن و آب و هوا نیست  ●♪♫♪♫●♪

 ●♪♫♪♫●♪ این شهر بهاران زده خواب دل ما نیست ●♪♫♪♫●♪

 ●♪♫♪♫●♪ صحبت ز کجا زیستن ما و شما نیست ●♪♫♪♫●♪

 ●♪♫♪♫●♪ در بستر مرگ است بیمار و دوا نیست ●♪♫♪♫●♪

 ●♪♫♪♫●♪ در بستر مرگ است بیمار و دوا نیست  ●♪♫♪♫●♪

 ●♪♫♪♫●♪ بین من و تو درد شبیه است چه بسیار ●♪♫♪♫●♪

 ●♪♫♪♫●♪ ما هر دو پریشانیم از عاقبت کار  ●♪♫♪♫●♪

 ●♪♫♪♫●♪ من اینجا گرفتارم و تو اونجا گرفتار ●♪♫♪♫●♪

 ●♪♫♪♫●♪ من اینجا گرفتارم و تو اونجا گرفتار  ●♪♫♪♫●♪

 ●♪♫♪♫●♪ من اینجا گرفتارم و تو اونجا گرفتار ●♪♫♪♫

سایر آهنگهای مهستی

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها